Genom samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga har Sverige länge kraftsamlat för att lösa problem och överbrygga de utmaningar samhället står inför. Det har lett till att Sverige idag är världsledande när det kommer till innovation.

Samverkansprogrammen bygger på övertygelsen att den gröna omställningen och digitaliseringen kommer skapa nya sätt att bland annat göra affärer, producera, resa, bo och kommunicera. Denna utveckling innebär betydande möjligheter till bättre hälsa, välfärd, jämställdhet och nya arbetstillfällen.

-Sverige står inför stora utmaningar i en snabbt föränderlig värld. Genom att samla näringsliv, akademi och det offentliga i samverkansprogrammen tar vi nu ytterligare steg för att stärka Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga på en rad viktiga områden, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Nationella innovationsrådet, som leds av statsminister Stefan Löfven och som nystartade i juni, arbetar nära samverkansprogrammen och har varit drivande i att ta fram de olika områdena.

De fyra samverkansprogrammens teman för 2019-2022 är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelse som regeringspartierna ingått med Centerpartiet och Liberalerna och bygger på Sveriges och svenskt näringslivs styrkor och områden som bedöms vara av stor betydelse för framtida tillväxt:

  • Näringslivets digitala strukturomvandling
  • Hälsa och life science
  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Läs mer på Regeringens hemsida.

Uppdaterad den