Kajsa Simu och Lotta Wibeck från Uppkopplad byggplats berättade om sina erfarenheter av digitalisering på byggplatser

När IQ Samhällsbyggnads medarbetare summerade sina intryck av Almedalsveckan 2019 konstaterade vi att hållbarhetsfrågan dominerat, oftast med fokus på klimat. Samverkan nämns under i princip alla seminarier. Digitalisering och AI var också heta ämnen, hela 123 seminarier handlade om AI. Seminarier om forskningspolitik drog stor publik.

Smart Built Environment lyfte digitaliseringsfrågorna

Smart Built Environment, som samordnas av IQ Samhällsbyggnad, rivstartade veckan med en hel eftermiddag som handlade om digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn. Samarrangörer var TPO, Nordic ConTech och Svensk Byggtjänst. Under flera korta och välbesökta seminarier lyftes många olika aspekter av sektorns digitaliseringsresa. Flera av de exempel som togs upp kom från projektet Uppkopplad byggplats.

Tre programchefer hälsar välkomna

Under tisdagens två seminarier stod kommunernas digitalisering och innovationskraft i centrum. Bakom seminarierna stod Mistra InfraMaint, InfraSweden2030 och Smart Built Environment. Det första seminariet "Kommuners digitalisering av underhåll och förvaltning. Hur?" inleddes av AI-experten Göran Lindsjö, Governo. Deltog, förutom de tre programcheferna, gjorde också Ulf Thysell, vd för NSVA och Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare från KTH som leder ett projekt om smarta gator. På det andra seminariet "Innovation för kommuners stadsutveckling – hur ska det gå till?" deltog även Elisabeth Argus, vd för BonaCordi, Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs Stad och Jakob Hellman, Senior Public Policy Manager från Vinnova. Åhörarna på de båda seminarierna fick med sig tio tips på hur organisationer kan arbeta med sin egen digitalisering. Ta del av tipsen här.

Under onsdag eftermiddag diskuterades hur byggbranschen ska ta det digitala klivet in i framtiden. Det välbesökta seminariet arrangerades av Smart Built Environment tillsammans med Veidekke och Nordic ConTech. Flera start-up-företag medverkade också och berättade om sina produkter och tjänster. Märtha Rehnberg, expert på 3D-teknik och tech-futurist från företaget DareDisrupt var inspirationstalare och gav publiken många spännande exempel på ny teknik och vad den kan användas till. För att verkligen visa på digitaliseringens möjligheter fanns hon med på länk från Köpenhamn.

Sektorn kommer inte att vara kvar på perrongen. Vi kan bli dragloket, menade panelen.

Blir samhällsbyggnadssektorn kvar på perrongen när framtidståget går?

Utgångspunkten för det seminarium, i form av en framtidsdiskussion, som IQ Samhällsbyggnad arrangerade var att vi nu står inför övergången till det hållbara samhället. Tiden är knapp och det brådskar att göra stora omställningar. Ett paradigmskifte behövs och samhällsbyggnadssektorn är avgörande om vi ska lyckas. Hur kan sektorn ta på sig ledartröjan i omställningen och vilken kunskap behöver vi då? Som inledning tog AI-experten Göran Lindsjö med publiken på en resa genom IT-teknikens möjligheter. En panel bestående av Birgitta Olofsson, vice vid och FoU-chef på Tyréns, Anders Sjelvgren, gd för Boverket och Johan Martinsson, branschchef på Installatörsföretagen diskuterade sedan sektorns framtidsfrågor.

Göran Lindsjö framtidsspanade på vårt seminarium

- Alla som jobbar med samhällsbyggnad är överens om att vi måste förändra vårt arbetssätt för att möta kraven i agenda 2030 och att AI är ett viktigt verktyg. Jag tror att paradigmskiftet redan har börjat, sade Tyréns FoU-chef Birgitta Olofsson.

Publiken släpptes sedan in och fortsatte diskussionen kring paradigmskiftet och gav oss många värdefulla medskick till det sektorsgemensamma inspelet som tas fram inför den kommande forskningspolitiska propositionen. Bland annat lyftes säkerhetsfrågan, det livslånga lärandet och behovet av öppna och breda utlysningar som viktiga aspekter att få med.

Frukost som summerade Almedalsveckans diskussioner om omställningen för hållbara städer

Ett femtiotal morgontidiga Almedalsbesökare samlades till torsdagsfrukost på Teaterskeppet för att summera veckans diskussioner om omställningen till hållbara städer. Arrangörer var Sustainable Innovation, Viable Cities, Future Position X, Botkyrkabyggen, IoT Sverige, Smart Housing Småland, Visual Sweden och IQ Samhällsbyggnad.

Anita Aspegren, vd förIQ Samhällsbyggnad, gav en spaning som kännetecknades av ”både och”. Ett motsatspar som hon lyfte var ”alla och jag”, och utvecklade med att vi behöver samverkan samtidigt som individen och organisationen har ett eget ansvar för den hållbara samhällsutvecklingen. Ett annat motsatspar är ”gränsöverskridande och djupare” som symboliserar att vi måste jobba tillsammans över gränserna, som allt mer suddas ut, samtidigt som vi behöver de djupa expertkunskaperna.

Läs mer om expertfrukosten

Uppdaterad den