Det är tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden som listar Sveriges 33 mest intressanta unga teknikbolag. I år för tolfte året i rad.

Invisense tunna sensorer avslöjar fuktskador

Mikrometertunna sensorer som byggs in i väggar eller golv vittnar om fuktskador utan att ytskiktet behöver brytas upp. Nu ska systemet utvecklas för att klara mätning i betong.

I dagsläget finns 100 000-tals sensorer från Invisense monterade i byggnader, främst badrum, i Sverige. Sensorn bygger på forskning om tryckt elektronik från Linköpings universitet.

I Invisenses tryckta sensor har polymid kombinerats med en kondensator och en spole. När Invisenses skanner kommer i närheten och skickar ut en radiosignal skapas en ström i sensorns krets och spolen skickar en radiovåg tillbaka. Utifrån frekvensen kan skannern tala om hur mycket fukt som finns i sensorn.

Invisense finns med på listan för andra året.

Läs mer på Invisenses webbplats.

Sally R ska rädda vår inomhusluft – med rymdteknik

Byggnader står för en tredjedel av världens energiförbrukning. En betydande del av den förbrukningen kommer från klimatsystemen. Med hjälp av bland annat Nasa-teknik har det unga ventilationsbolaget Sally R utvecklat nya, smarta reningsmoduler och optimeringsmetoder som kopplas in på befintliga luftreningsaggregat.

Tester visar att bolagets teknik kan spara 30 procent av energiförbrukningen. Detta genom att räkna ut hur stor del av luften som behöver renas för att nå upp till önskad luftkvalitet – till lägst energianvändning.

Det kommunala fastighetsbolaget Ihus i Uppsala blev Sally R:s första betalande kund. Nu väntar fortsatt kommersialisering.

Sally R är nykomling på listan.

Läs mer Sally-R:s webbplats.

IQ Samhällsbyggnad fungerar som kansli för Bygginnovationen.

Uppdaterad den