De nya ledamöter som regeringen har utsett till forskarrådet är riksarkitekten Helena Bjarnegård, professor i fastighetsekonomi Hans Lind och Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin. Regeringen har också beslutat att omförordna den nuvarande ledamoten Lovisa Hagberg, doktor i statsvetenskap och seniorpolicyrådgivare på Världsnaturfonden WWF. Ledamöternas förordnande sträcker sig till den 31 december 2021.

Regeringen också beslutat att förnya Ingrid Peterssons förordnande som generaldirektör för Formas till den 31 augusti 2022.

Formas forskarråd

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) styrs av en generaldirektör med stöd av ett forskarråd. Forskarrådet beslutar om fördelningen av myndighetens forskningsmedel, fattar strategiska beslut om inriktningen för Formas utlysningar och beslutar om riktlinjer för hur forskningsbidrag ska fördelas. Forskarrådet består av en ordförande och elva ledamöter. Regeringen utser rådets ordförande samt fyra av ledamöterna.

Uppdaterad den