E2B2 är energimyndighetens största satsning inom området energieffektivt byggande och boende och är inne på sin andra programperiod. Detta är den tredje utlysningen för programperioden och 45 miljoner kronor finns att söka från Energimyndigheten.

Utlysningen är öppen från den 15 maj till den 10 september 2019 och är öppen för projekt inom hela programmets område. Särskilt intressanta är:

  • Marknadsnära utvecklingsprojekt, till exempel demonstrationsprojekt samt utvärderingar av nya tekniklösningar.
  • Projekt som använder samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller systemvetenskaplig metodik.
  • Analysprojekt som nyttiggör och tillämpar Energimyndighetens genomförda mätningar av nära-nollenergibyggnader.

Här hittar du mer information om vad du kan tänka på när du söker.

Uppdaterad den