Om Mistra InfraMaint

Forskningsprogrammet Mistra InfraMaint ger kommuner och VA-verksamheter bättre underlag att bygga sina beslut om underhåll på, där möjligheterna med ny teknik och nya sätt att organisera tas tillvara. Visionen är en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker dygnet runt.

Behovet av kompetensutveckling är stort, det är tydligt sedan starten av forskningsprogrammet Mistra InfraMaint. Bakom programmet står ett starkt konsortium med forskare från institut och högskolor. IQ Samhällsbyggnad är en del av konsortiet. Läs mer på programmets webbplats.

I programmet har vi inventerat behov, vad som idag finns i form av kurser och kompetensutveckling och var det ser ut att behövas mer. Vid en workshop den 10 maj presenteras färska resultat från en intervjustudie med ett antal av dagens behovsägare och aktörer på området.

Din medverkan är viktig!

Vi vill gärna se medverkan från behovsägare från kommuner, entreprenadföretag etc. Målet är att vi, baserat på resultaten så långt, och diskussionerna under dagen, ska sammanställa en plan, en roadmap, för hur vi från forskningsprogrammet ska arbeta vidare och stödja behoven av kompetensutveckling. Både beträffande innehåll, men också hur den bäst ska genomföras.

När och var?

På plats i Stockholm: den 10 maj klockan 10.00-14.30
IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, Stockholm (antalet deltagare på plats är begränsat)

Eller via Skype: den 10 maj 10.00-12.00 cirka
det vill säga: du som inte har möjlighet att delta på plats, är välkommen att delta via Skype under presentationen och frågor/diskussion kring denna (om du vill delta under eftermiddagens workshop behöver du dock delta på plats).

Anmälan

Välkommen med din anmälan senast den 6 maj.

Uppdaterad den