Elin Olsson, statssekreterare hos Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister, är inledningstalare på stämman och kommer att berätta om regeringens bostadspolitik. I samband med årsstämman får du också veta mer om hur arbetet med IQ Samhällsbyggnads nya utskott går och tillsammans diskuterar vi sektorns gemensamma inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Förslag från medlemmar som förutsätter beslut ska lämnas in minst två veckor före årsstämman (senast den 25 april) till info@iqs.se. Alla handlingar till årsstämman finns här.

Efter stämman arrangeras ett seminarium med efterföljande mingel som är öppet för alla intresserade. Då bjuder vi på aktuell information från IQ Samhällsbyggnad och vår nytillträdda vd Anita Aspegren. Vi får också träffa Dan Hill, Director of Strategic Design på Vinnova.

Vi avslutar dagen med ett gemensamt mingel.

Varmt välkommen!

Läs mer om evenemanget och anmäl dig och dina kollegor senast den 1 maj

Uppdaterad den