IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande, så lyder vår vision. Visionen är det mål som vi siktar på tillsammans i vår ideella förening. Vårt arbete sker genom påverkan gentemot forskningsfinansiärer och regeringskansliet, för att se till att få igång ökad forskning och innovation i samhällsbyggnadssektorn. Det sker när vi samlar och mobiliserar sektorns aktörer, bland annat genom 30 större seminarier och workshoppar 2018. Det sker när vi leder forskningsprogram och projekt och ser till att resultat och kunskap kommer samhällsbyggnadssektorn till nytta!

Vi ser till att resultat och kunskap kommer samhällsbyggnadssektorn till nytta!

Forskning, innovation och samverkan

Vi lyfter varje dag diskussionen om hur vår sektor kan bidra till samhällsbygget på bästa möjliga sätt, genom forskning, innovation och samverkan. Den samhällsbyggnadsmiljard som riksdagen beslutat om, och vars satsning vi befinner oss i, gör stor nytta för vår sektor. Den är ett viktigt redskap i arbetet och visar hur vi tillsammans får gehör för våra inspel.

I årsberättelsen beskriver vi det gångna året!

Uppdaterad den