Vad motiverar dig som vd på IQ Samhällsbyggnad?

– Jag ser att vi är en viktig plattform för att samla alla aktörer som krävs för att utveckla en hållbar samhällsbyggnadssektor. Om vi ska lyckas möta de utmaningar som vi står inför måste vi samverka på andra sätt än de traditionella. Där har IQ Samhällsbyggnad en unik position, och jag ser att vi har potential att nå ut bredare och engagera ännu fler aktörer i arbetet, och då kan vi lyckas!

Vilka perspektiv vill du bidra med till oss som organisation?

Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

– Jag kommer med några nya ingångsperspektiv när vi pratar om samhällsbyggnad. Jag har ett starkt fokus på hur visioner och långsiktiga mål kan kopplas till det som sker här och nu. Det gäller oavsett om det handlar om praktiskt genomförande eller diskussioner i beslutsrummet som leder till att vi lever upp till visioner och når långsiktiga mål. Jag är övertygad om att det går att skapa en hållbar samhällsutveckling samtidigt som det gynnar företag som vill vara konkurrenskraftiga och i framkant. Men för att det ska ske krävs att vi hela tiden flyttar fram fronten för utveckling med hjälp av forskning och innovation.

Till rollen som vd på IQ Samhällsbyggnad har jag med mig mina tidigare erfarenheter från Energimyndigheten, Konsumentverket och Regeringskansliet. Jag tar också med mig mina erfarenheter av arbetet i industriföretag.

I rollen som avdelningschef för energieffektivisering på Energimyndigheten hade jag ansvar för byggforskningen och byggnätverk som BeBo, Belok och Lågan. Jag ansvarade också för produktlagstiftning och industrisatsningar och för samarbeten med kommuner och den regionala nivån. Jag har också deltagit i rådet från hållbara städer och i kommittén för nationellt forskningsprogram inom hållbart byggande.

Vilken tror du är den största utmaningen för dig som vd, och för oss som organisation, den närmaste tiden?

– I alla möjligheter finns det utmaningar. För oss som organisation verksam inom samhällsbyggnad är det en utmaning att förhålla sig till att de tidigare sektorsgränserna allt mer suddas ut. Vart går den nya systemgränsen för samhällsbyggnad? Hur arbetar vi tillsammans när transport, energi, IT och andra områden blir ännu mer integrerade i varandra? Hur fungerar det när vi allt mer blir varandras förutsättningar?

Samtidigt skapar just detta nya möjligheter som vi ska ta till vara. Det kräver arenor där politik, akademi, näringsliv och offentlig sektor kan mötas och arbeta tillsammans utifrån en aktiv förändringsvilja. I min roll som vd på IQ Samhällsbyggnad gäller det att bidra till att vi som organisation alltid ligger i framkant. Vi är den självklara plattformen och acceleratorn som gör att forskning och innovation ger konkret nytta för alla aktörer som arbetar med samhällsbyggnad.

Vill du träffa Anita Aspegren personligen?

Anmäl dig till årsstämman och det öppna seminariet torsdagen den 9 maj!

Uppdaterad den