Omkring nittio personer från bostadssektorn, bostadsforskningen och bostadspolitiken deltog, bland annat bostadsministerns statssekreterare Elin Olsson.

Syfte med konferensen var bland annat att skapa möten mellan praktik och de forskningsprojekt om social bostadspolitik som Formas har gett stöd till.

Läs mer i artikeln Engagerad diskussion om social bostadspolitik, på Formas webbplats.

Uppdaterad den