Formas har flera aktuella utlysningar som riktar sig till olika målgrupper, förutom den årliga öppna utlysningen. De strategiska innovationsprogrammen Viable cities och Smart Built Environment erbjuder också projektmedel för bland annat kommuner. Hos Vinnova och Energimyndigheten är flera utlysningar på gång där det bland annat går att söka för projekt som kan bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Aktuella och kommande utlysningar inom hållbart samhällsbyggande finns listade på Formas webbplats.

Uppdaterad den