Birgitta Olofsson är ordförande för Synergiutskottet

Hur skulle du beskriva utskottets arbete?
– Som jag ser Synergiutskottet verkar det mellan akademin och näringslivet. Att vi ska försöka se vilka nya satsningar som behövs, men samtidigt ha med oss resultat från de program och projekt som pågår på IQ Samhällsbyggnad och i resten av branschen. Vi har haft två möten hittills och det är ett otroligt engagerat utskott. Eftersom vi ligger mellan akademin och näringslivet ser vi det som en viktig uppgift att ge ett inspel till Forskningspolitiska-propositionen så det har vi fokuserat på. Ska FOI-satsningarna fokusera på akademin eller nyttiggörande, eller någonstans där emellan? Det är något vi har pratat om. Sen diskuterar vi mycket om hållbarhet, det hade vi nog inte alls diskuterat på samma sätt för 5–6 år sedan. Utskottet ska bidra till att det är rätt FOI-investeringar man satsar på, utifrån att man ska kunna använda resultaten i verkligheten, både kort- och långsiktigt.

Varför ville du leda utskottet?
– När utskotten skulle omformas, så blev jag och branschkollegorna ombedda att anmäla oss till utskotten och ge förslag på vad vi ville bidra med, så jag lämnade lite förslag och blev placerad i Synergiutskottet. Jag blev förvånad när jag blev tillfrågad om att bli ordförande men jag tackade ja för jag vill göra nytta för branschen och IQ Samhällsbyggnad är ett bra forum som har flyttat fram sina positioner de senaste åren. Just möjligheten att vara ordförande och hålla ihop en grupp som är så engagerad och vill så mycket var en av anledningarna. Det är också en bra blandning i utskottet, det finns de som inte varit engagerade i utskott förut och även de som kom från andra delar av branschen än det vanliga vilket motiverade mig ännu mer.

Vad hoppas du på att arbetet ska leda till?
– Jag hoppas på att utskottet ska kunna bidra med att få staten att fortsätta satsa på forsknings- och innovationsinsatser inom samhällsbyggnadsbranschen, ännu mer än vad de gör nu. Men också att utskottet bidrar med att balansera forskningen och innovationer mellan akademin och näringslivet. Jag hoppas också att utskottet kan bidra till hållbarhet på riktigt, att skapa förutsättningar för att det kan bli verklighet ur alla dimensioner och det tror jag att utskottet kan göra bara genom att prata och synliggöra problemen.

Vad arbetar ni med just nu?
– Just FoI-propositionen, vi får mycket hjälp från IQ Samhällsbyggnads kansli med detta, det är ett fantastiskt bra kansli med mycket engagerade och kunniga personer. […] Vi söker även vår gemensamma plattform och utgångspunkt i utskottet. Många av oss har hamnat i ett nytt sammanhang med nya människor. Vi kan skapa synergi i vår vanliga tillvaro på jobbet men även utanför om vi lägger ihop alla våra nätverk, då får vi en enorm möjlighet att påverka. Bara genom att ta upp frågorna från Synergiutskottet i nästa nätverk och sammanhang, ”ringarna på vattnet” är ett bra arbetssätt.

Vad är det roligaste med arbetet?
– Att man kan påverka, för min egen del är det att träffa många intressanta och inspirerande människor med så mycket engagemang. När människor från andra branscher närmar sig samhällsbyggnadssektorn så inser de hur roligt det är att jobba med samhällsbyggnad, för i vardagen tänker de inte på hur mycket samhällsbyggnad som ligger bakom när de till exempel åker tåg. Börjar man jobba i branschen så stannar man kvar, för det är så betydande det man håller på med. Det är också därför jag hela tiden jobbat i konsultbranschen och engagerar mig i olika frågor som påverkar samhällsbyggandet och samhället.

Uppdaterad den