– Det är fantastiskt roligt att vi får igång ett så brett, systematiskt och långsiktigt samarbete. Den här typen av tvärvetenskapliga, internationella samarbeten är väldigt värdefulla. Att vår forskning inom arkitektur och samhällsbyggnad är så framgångsrik att MIT vill samarbeta är ju självklart också en fjäder i hatten, säger Sigbritt Karlsson KTH:s rektor, i ett pressmeddelande.

Navet för forskningen blir KTH-MIT Senseable Stockholm Lab, som kommer att ligga i KTH:s lokaler och har därmed en självklar närhet till staden Stockholm och den fysiska miljö och de data som ska undersökas. Samarbetet mellan de båda lärosätena är tänkt att sträcka sig över tre-fem år. Under våren kommer det gemensamma labbet att ta form och Stockholm stad ingår i sin tur i samarbetet.

Framtidsfrågor för den smarta staden

Tillsammans ska man söka svar, hitta mönster, mekanismer, analysera data kring för staden viktiga frågor för att hitta nya lösningar som kan bidra till Stockholms utveckling och planering. Genom olika metoder ska man hitta svar på utmaningar som en växande stad står inför och där hållbarhet och teknisk utveckling ska gå hand i hand. Tanken är att samarbetet som helhet ska hitta nya vägar och metoder för den smarta staden med avseende på till exempel transporter, rörlighet, energi, vattenförsörjning och beteendemönster som speglar vad en stad är genom användning av stora mängder befintlig, och insamling av, ny data samt AI.

Det första området som forskarna ska ta sig an handlar om segregation, där de båda lärosätena redan har omfattande forskning som kan utvecklas ytterligare gemensamt.

På KTHs webbplats finns mer information om forskningssamarbetet

Uppdaterad den