– Bredden är viktig, det behövs en mångfald av perspektiv för att lösa hållbarhetsutmaningar som rör exempelvis miljö, klimat, samhällsbyggande, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk, säger Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef på Formas.

Under ett webbinarium den 14 mars, kl 10.15-11.15, presenteras utlysningen och du har möjlighet att ställa frågor till Formas.

Mer information om utlysningen finns på Formas webbplats. Sista ansökningsdag är den 4 april

I förra årets öppna utlysning fördelade Formas totalt 641 miljoner kronor på 213 projekt.

Tre delutlysningar

Utlysningen består av tre delutlysningar. Forskning och utvecklingsprojekt, Forskning- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären samt Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Forsknings- och utvecklingsprojekt riktar sig till disputerade forskare. Det går att söka medel för forskningsprojekt under maximalt tre år och som mest tre miljoner kronor.

Forsknings- och utvecklingsprojekt till forskare tidigt i karriären

Forsknings- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären riktar sig specifikt till forskare tidigt i karriären, huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen två till åtta år tidigare.

Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären

Mobilitetsstödet riktar sig till forskare tidigt i karriären och syftar till att uppmuntra forskare som nyligen har avlagt doktorsexamen att besöka nya forskningsmiljöer och på så vis få möjlighet att knyta kontakter, lära sig nya verktyg, arbeta med forskningsfrågor med en ny inriktning och utvidga sina nätverk.

Uppdaterad den