Forskningsrådet Formas fick 2016 i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på forskning för en social bostadspolitik. Som ett led i denna satsning erbjuder vi nu ett tillfälle för forskare och praktiker att mötas för att utbyta erfarenheter och finna nya vägar framåt för en social bostadspolitik.

Tillsammans med ArkDes ThinkTank och IQ Samhällsbyggnad bjuder Formas in till en eftermiddag med workshops, panelsamtal och mingel. Dagen vänder sig särskilt till dig som jobbar, forskar eller verkar inom bostadssektorn. Det kommer att hållas tre tematiska workshops där du får anmäla dig till en.

Program

Moderator: Pernilla Glaser, RISE Interactive
12.00–13.00 Lunch (vegetarisk)

13.00–13:30 Välkomna, introduktion till eftermiddagen med Emma Gretzer, Formas, Linda Kummel, ArkDes, Helena Gibson-Ek, IQ Samhällsbyggnad

13:30–14:45
- Workshop 1: Byggperspektivet. Hur kan det byggas mer, billigare och på nya sätt? 
- Workshop 2: Boendeperspektivet. Hur skapas bra boendemiljöer för inkomstsvaga hushåll?     
- Workshop 3: Regleringsperspektivet. Hur kan bostadsmarknaden regleras för att tillgodose bostäder för alla? 

14:45–15:00 Paus 

15.00–16.00 Panelsamtal med:
- Björn Siesjö, Göteborgs stad
- Catharina Thörn, Göteborgs universitet
- Monica Fundin Pourshahidi, Hyresgästföreningen

Eventuellt tillkommer ytterligare paneldeltagare

16.00–19.00 Mingel i Café Blom


Anmälan

Välkommen med din anmälan senast den 15 mars.  Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller!

Uppdaterad den