Mer om workshoppen

När? Den 7 februari 2019, 10:00–15:00 Var? Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm Hur? Gå in på sust.se/innovationslabb och anmäl dig

Tillsammans med ledande experter och aktörer från relevanta sektorer kommer vi under dagen att brainstorma fram olika lösningar på utmaningar och undersöka hur vi kan få dem att bli verklighet. Det kanske finns fler som har funderat på samma sak? Passa på att registrera dig idag så hamnar din idé i fokus när vi sätter agendan!

Workshoppen ingår i Smart Built Environments projekt Idéverkstan med målet att skapa tätare relationer mellan aktörer som på olika sätt arbetar med samhällsbyggnad samt mellan aktörer och medborgare. Detta för att bädda för en snabbare, billigare, och mer hållbar utveckling. Fokus ligger framförallt på att undersöka och utveckla digitaliseringens möjligheter att snabba på processen för samhällsbyggnad. Helt enkelt, vi vill tillsammans med er skapa en smartare och mer hållbar stad.

Sustainable Innovation anordnar workshoppen tillsammans med Urban ICT Arena, Lantmäteriet och KTH. Workshoppen hålls i ett Open Space-liknande format. Den som har ett område eller idé pitchar detta inför deltagarna och när alla idéer presenterats väljer man den grupp vars idé man vill vara med och diskutera (du får gärna delta även utan idé och problemställning).

Se vilka ledande experter som medverkar och anmäl dig på sust.se/innovationslabb

Uppdaterad den