Bostadspolitiken spelar en avgörande roll för den sociala hållbarheten i våra städer och samhällen. I en tid av akut bostadsbrist och en krympande allmännytta är bostadsfrågan mer aktuell än någonsin tidigare.

Bostadsfrågan är komplex och involverar många olika aktörer i olika sektorer. Därför vill forskningsrådet Formas sammanföra relevanta aktörer i ett möte mellan forskning och praktik. På så vis hoppas de kunna hitta nya vägar framåt för den sociala bostadspolitiken. Nu behöver de din hjälp med att forma diskussionsunderlaget för ett sådant möte. Vilka är de viktigaste frågorna för den sociala bostadspolitiken idag, enligt dig?

Spela gärna in ditt svar i ett kort filmklipp (max 1 min) där du ger en kort bakgrund till frågeställningen du vill lyfta och kort presenterar dig själv med namn och organisation. Skicka ditt svar till bostadspolitik@formas.se och bifoga ditt filmklipp senast den 11 januari.

Ditt filmklipp kan komma att användas som diskussionsunderlag för workshops kring frågan om social bostadspolitik. Genom att skicka in ditt filmklipp godkänner du att det används i detta syfte. Formas kommer att återkomma med en inbjudan till workshop-tillfället. Om ditt klipp kommer att användas meddelas du i samband med inbjudan.

Uppdaterad den