Den nya programperioden inom Smart Built Environment pågår i tre år med start vid årsskiftet. Därmed påbörjas den andra etappen av programmet och med det kommer en del förändringar.

Om Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Beviljandet kommer efter en utvärdering av programmet som har genomförts under året. Vi är glada att berätta att programmet fått goda omdömen i utvärderingen och att vi även fått några förbättringsförslag som programkansliet kommer arbeta med under den kommande perioden.

Uppdaterad den