Projektet Elastiska hem som drivs av Kod arkitekter har fått 10 miljoner kronor av Vinnova. Medlen ska användas till att utveckla en tjänst för en ny boendeform som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och som klarar av att möta förändrade behov.

– Syftet är att ta fram lokalt anpassade boenden som bygger på de boendes delaktighet och sänker tröskeln till bostadsmarknaden, säger projektledare Åsa Kallstenius på Kod arkitekter.

Kod arkitekter fick år 2016 en halv miljon kronor från Vinnova för att starta projektet och att bygga upp en grupp kring Elastiska hem. Projektet har sedan dess vuxit och innefattar vid den nya tilldelningen från Vinnova över 20 samarbetspartners.

Projektet som nu beviljas ytterligare anslag ska pågå i två år. Det ska konkretiseras i tre prototyper, i form av ritningar, modeller och arbetssätt, för tre olika bostadsbolag. I samarbetet med Bo klok handlar Elastiska hem om att få in möjligheter till förutsättningar för delande redan i produktion av moduler för byggande. För Stena fastigheter testas ett ”injektionshus” med 20–30 lägenheter som ska bidra till ett befintligt område med nya verksamheter och flyttkedjor. För Telge fastigheter undersöks strukturer för hushållsnära återvinning, ett reellt problem i området, för att studera hur beteendekultur är kopplat till fysiska rum.

Byggemenskaper för mångfald

Vinnova delar också ut 7,6 miljoner kronor till steg två av projektet Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsutvecklingen. Projektet ska främja fler byggemenskaper i Sverige – boenden för människor som planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Att korta tiden från det att en aktör får marken till att bygget genomförs är ett av delmålen.

– Ett sätt är att ta fram detaljplanen först och tilldela marken sedan och att skapa tillräckligt små fastigheter för att det ska fungera för en byggemenskap, säger Karin Kjellson, arkitekt på Theory into practice och en av initiativtagarna till projektet.

Vinnova skriver i sitt beslutsunderlag för tilldelningen att ”Det finns en väldefinierad samhällsutmaning och projektförslaget bedöms ha goda förutsättningar för att bidra till ökad diversifiering och mångfald i utbudet av bostäder. En ytterligare styrka är fokuset på hela landet (urbana områden likväl som landsbygd) och även resurssvagare grupper i samhället.”

Flera pågående byggrupper fungerar som testbäddar för Divercity, bland dem byggemenskaperna Håll koll-bo i Stockholm, Gården i Uppsala och Ärlan i Göteborg. Efter den nya finansiella tilldelningen ska projektet drivas i arbetspaket med fokus på kommunernas och byggruppernas processer, finansiering och juridik samt att bygga, samla och sprida kunskap.

Källa: www.arkitekten.se

Uppdaterad den