Den 1 januari 2019 börjar Helena Bjarnegård på de nya posterna.

Rådet för hållbara städer instiftades av regeringen 2017. Rådet ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Rådet ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. I februari 2018 utsågs Monica von Schmalensee, tidigare vd på White, till ordförande för rådet men nu blir det alltså Helena Bjarnegård som tar över rodret efter årsskiftet.

Uppdaterad den