Användandet av UAV (Unmanned Aerial Vehicle), eller drönare som de oftast kallas, ökar lavinartat. Detta skapar många möjligheter till nya, innovativa lösningar till både samhällelig och kommersiell nytta – alltifrån distribution av produkter, övervakning, dokumentation och analys till konkreta uppgifter inom till exempel byggsektor och räddningstjänst. Men idag saknas infrastruktur och regelverk för storskalig, reguljär och säker drönartrafik i den urbana miljön, vilket hindrar utvecklingen.

Kista Science City AB och IQ Samhällsbyggnad har nu fått möjlighet att via Vinnova genomföra en förstudie till en öppen testbädd – Urban Drone Testbed – som skapar förutsättningar för en ny typ av infrastruktur i luftrummet. Förstudien görs tillsammans med offentlig sektor, industri, akademi och civilsamhälle som därigenom ges möjlighet att påverka vad testbädden kan innehålla och hur den ska fungera.

Målet med Urban Drone Testbed är att bidra till den hållbara och uppkopplade staden genom att skapa förutsättningar för helt nya säkra tjänster och affärsområden, där drönare blir en naturlig del av stadsmiljön.

Förstudien ska vara klar den 30 juni 2019 och landa i en fullskalig genomförandeansökan.

Kort om Kista Science City

Kista Science City är ett helägt dotterbolag till Electrum Foundation och arbetar i nära samarbete med näringsliv, akademi och offentlig sektor för att utveckla Kista-regionen så att människor och näringsliv växer och utvecklas.

Uppdaterad den