IQ Samhällsbyggnads VD Eva Schelin och styrelseordförande Mari Broman besökte i år mässan och vi passade på att fråga Eva om hennes förväntningar och intryck efter första dagen.

Vad var första dagens höjdpunkt?
Föreläsningen med Muhammad Yunus, mikrolånens fader och känd som ”the banker to the poor”. Han framställde vikten av att en stad, för att bli hållbar, måste ha människan i centrum, något som tyvärr inte diskuteras lika ofta som nya tekniska möjligheter.

Vad ser du fram emot mest under mässan?
Chansen att möta nya personer och diskutera gemensamma utmaningar. Mässan är även ett bra tillfälle att jämföra hur vi i Sverige ligger till i jämförelse med andra såväl företag som städer. Vi hoppas få inspiration och skapa nya idéer för IQ Samhällsbyggnads arbete framåt.

Har du sett några exempel på teknik eller lösningar som vi i Sverige bör ta till oss för att skapa ännu smartare städer?
Det är stort fokus på mobilitet som tjänst med exempel såsom förarlösa bussar och elscootrar. Även om vi kommit en bit på vägen finns det många nya lösningar på gång som bidrar till ökad hållbarhet och stärkt cirkulär ekonomi. Andra mer abstrakta fokusområden handlar om hur vi lyckas skapa medborgardialoger ”på riktigt”, dialoger som faktiskt utgår från medborgarperspektivet. Diskussioner hålls även kring hur co-creation kan användas för att skapa social housing och hur ett samhälle bäst förflyttar sig från kommunikation till samskapande - ”communication to consulting to co-creation”.

Uppdaterad den