Låt dig inspireras av hur Umeå satt innovation som en bärande del av stadens utvecklingsstrategi, hur Västerås nyttjar de långa ledtiderna i stadsutvecklingsprojektet Mälarporten till att planera för strategisk kunskapsinhämtning och hur Uppsala samarbetar med lokala byggherrar i projekt Rosendal för att förverkliga högt flygande visioner i tävlingsskedet i konkreta åtgärder i stadsdelen i implementeringsskedet.

Ta tillfället i akt att lära av Stockholms strategi för smart och uppkopplad stad, Skellefteås erfarenheter av innovationsupphandling och Trollhättans initiativ att nyttja stadens lekplatser som en strategisk resurs och Stockholms pionjärarbete att ta fram en innovationsstrategi för hela staden. Dessa erfarenheter tas som utgångspunkt för att diskutera kommunernas roll som visionärer, beställare, upphandlare, samverkanspartner och pådrivare av innovationer som ökar omställningstakten till hållbarare städer i en dialog med representanter för de forskningsfinansierande myndigheterna.

- Vilka incitament, drivkrafter och hinder finns på vägen?
- Vad krävs i form av incitament och strukturella förändringar i hur utlysningar och stödsystem utformas för att underlätta städers medverkan i FoI-projekt?

Vid seminariet presenteras Kommunförbundet Skånes skrift Kommuner och forskning i samverkan – 14 goda exempel i Skåne.

Anmäl dig här

Läs mer om kommunnätverket

Uppdaterad den