Formas har fått i uppdrag att ta fram strategiska forskningsagendor för de nationella forskningsprogrammen inom hållbart samhällsbyggande, klimat och livsmedel. Under en knapp månad har agendorna för hållbart samhällsbyggande och klimat varit ute på remiss.

Agendorna har sin grund i Formas egna analyser och kartläggningar men också i de workshoppar med samhällsaktörer och myndigheter som hölls i oktober 2017 samt i dialog med de forskningsfinansiärer som ingår i programkommittérna. IQ Samhällsbyggnad tillsammans med flera medlemsorganisationer deltog i workshopparna i oktober 2017.

IQ Samhällsbyggnad har besvarat remissen av Formas strategiska forskningsagendor för programmen om klimat och hållbart samhällsbyggande. Läs remissvaren.

Uppdaterad den