De ämnesområden Formas arbetar med, men som ännu inte är beslutade, är:

• En utökad och flerårig kommunikationsutlysning.
• En satsning på giftfri miljö.
• En satsning inom besöksnäring.
• En möjlighet att söka planeringsbidrag för större kommande satsningar kring de globala hållbarhetsmålen, den så kallade Nexussatsningen
• En utökad möjlighet för forskare inom humaniora och samhällsvetenskaperna att arbeta med de globala hållbarhetsmålen.
• En ytterligare möjlighet att söka medel för vetenskapliga konferenser och workshops.

Ansökningsperioden kommer vara under sommaren 2018. Formas återkommer med mer information så snart besluten om utlysningarna är fattade. Håll utkik på www.formas.se.

Uppdaterad den