En spännande resa där såväl Vinnova, som de involverade städerna och de forskare som följt satsningen, har lärt oss mycket kring behov och förutsättningar kopplat till innovation i städer. Vinnova investerar i innovationsprojekt, där aktörer utvecklar nya lösningar på samhällsutmaningar.

Erfarenheter visar att många projekt har svårt att komma vidare till uppskalning och bredare implementering av lösningarna. Detta beror inte enbart på brist på finansiering, utan till stor del på att implementering stöter på hinder som kan gälla policy och regelverk, befintliga strukturer och kulturer eller brist på utvecklad marknad. Dessa frågor är ofta svårhanterliga, då de betyder att hela system måste förändras.

Städer har en central betydelse inom ovanstående och samverkan, "governance" samt ledarskap inom stadsutveckling blir därför mycket viktigt, något som innovationsplattformarna bygger på. Satsningen kan ses som en del av ett pussel inom området och ett sätt att adressera systemfrågor och policyutveckling kring hinder. Framtiden kräver mer samverkan och innovation kräver samverkan. Innovationsplattformarna har genom sin uppbyggnad och inriktning potential att skapa en kulturell förändring i hur man gör saker.

Ladda ned och läs Från living labs till transition labs - En forskningsöversikt och kartläggning av innovationsmiljöer för hållbara städer

Uppdaterad den