Andra programperioden i E2B2

Energimyndigheten har avsatt 160 miljoner kronor till en ny etapp av E2B2 för perioden 2018–2021.

E2B2s syfte är att ta fram ny kunskap, teknik samt nya tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Programmet inriktar sig på energi- och resursanvändning inom den byggda miljön sett över hela livscykeln.

Brett ämnesområde

Utlysningen omfattar alla områden i programmet. Här ingår såväl bostäder som lokaler och deras produktion, människors livsstilar, val och användning av energi relaterat till boende och brukande av lokaler, renovering av byggnader, ombyggnad samt rivning.

Programmet fokuserar på byggnader och de system, tekniker och installationer som är kopplade till byggnader samt de människor som på olika nivåer och genom olika roller ingår i brukandet av byggnader.

Läs mer i beskrivningen av programmet på Energimyndighetens webbplats

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utvecklingen inom E2B2s områden och inkluderar exempelvis företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, samt institut med anknytning till området. Projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag, är särskilt prioriterade.

Utlysningen omfattar 50 miljoner kronor och E2B2 kan ge stöd till forsknings-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt samt stödja aktiviteter som syftar till kommersialisering och ökat nyttiggörande.

Enskilda demonstrations- och pilotprojekt inom programområdet kan beviljas upp till högst 10 miljoner kronor. Större demonstrationer och pilotprojekt hänvisas till Energimyndighetens särskilda Pilot- och demonstrationsutlysning.

Ansök på Energimyndighetens webbplats

Ansökan lämnas till Energimyndigheten senast den 2 maj i år. Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta den 30 juni i år och som längst pågå till sista december år 2021.

All information du behöver för att ansöka hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Till utlysningen på Energimyndighetens webbplats


E2B2 genomförs av Energimyndigheten i samarbete med IQ Samhällsbyggnad.

Uppdaterad den