- Vi är väldigt glada över att få Ulrika Francke som ordförande till den här kommittén. Hennes omfattande erfarenheter från samhällsbyggnadsområdet, inom såväl offentliga som privata verksamheter, har gett henne både en unik kompetens och ett nätverk av stort värde för forskningsområdet, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Den kommitté som Ulrika Francke ska leda kommer att bistå Formas med utformning, genomförande och regelbunden uppdatering av den strategiska forskningsagenda som det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande baseras på.

Forskningsprogrammet ska leda till ökad kunskap och nya lösningar för att skapa ett inkluderande, tryggt och hållbart samhälle. Programmet utgår bland annat från hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen. För att nå målen behövs forskning och innovationer med tvärvetenskapliga angreppssätt och ett användarfokus.

- Samhällsbyggnadssektorn och dess aktörer spelar en avgörande roll för framtidens hållbara livsmiljöer. En viktig uppgift blir därför att sprida den kunskap som byggs upp inom programmet och därmed underlätta arbetet med en hållbar och balanserad utveckling av våra ständigt växande tätorter. Jag ser fram emot att vara med i det här viktiga arbetet tillsammans med övriga intressenter, säger Ulrika Francke.

Ulrika Francke har lång och bred erfarenhet. Hon har varit borgarråd och förvaltningschef i Stockholm stad, stadsbyggnadsdirektör för Stockholms stadsbyggnadskontor och direktör för gatu- och fastighetskontoret. Francke var därefter verkställande direktör för Sveriges Bostadsrättcentrum, SBC, och åren 2006–2017 VD för samhällsbyggnadsbolaget Tyréns. Hon valdes 1998 in som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.

Kommitténs övriga ledamöter kommer att tillfrågas och kommuniceras inom kort och de första mötena hålls under våren.

Uppdaterad den