Projektet kommer under 2018–2019 erbjuda organisationer inom samhällsbyggnadssektorn att delta i en trestegsraket för att öka sin konkurrenskraft i en snabbt föränderlig digital omvärld. Initiativet riktar sig till ledning och nyckelpersoner i verksamheter som vill komma igång med sin digitala transformation på ett handfast sätt. Läs mer om projektet.

Aktuella inspirationsseminarier

Stockholm 22/2 Digital transformation ur ett tekniskt och mänskligt perspektiv 8/3 Digital transformation – språngbrädan för ökat affärsvärde och konkurrenskraft Göteborg 2/3 Digital transformation ur ett tekniskt och mänskligt perspektiv 20/3 Digital transformation – språngbrädan för ökat affärsvärde och konkurrenskraft Malmö 8/3 Digital transformation ur ett tekniskt och mänskligt perspektiv 27/3 Digital transformation – språngbrädan för ökat affärsvärde och konkurrenskraft

1. Lägga grunden - kostnadsfria inspirationsseminarier

I en serie öppna seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö får företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn möjlighet att bli inspirerade och ta del av kunskap kring digitaliseringens möjligheter såväl som dess påverkan på oss som individer.

2. Bygga huset - guidad resa för att arbeta fram er digitala agenda och första handlingsplan

I denna fas finns möjligheten att tillsammans med andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn delta i en handledd process för att landa er verksamhets digitala ambition och konkreta aktiviteter för att påbörja den digitala transformationen. Respektive program rullar under 3 månader och omfattar 2 workshops i Stockholm, 3 webbinarier samt två individuella coachingtillfällen. Första omgången startar i maj månad. Ytterligare information kommer inom kort.

3. Flytta in - handledning och samverkan i det digitala affärs- och verksamhetsutvecklingsarbetet

I den sista fasen erbjuds aktörer möjligheten att få handledning i konkret utvecklingsarbete för att få den digitala förändringen att hända.

Uppdaterad den