Guldhuset är vår samarbetspartner CMB:s utmärkelse för unga, framstående ledare inom samhällsbyggnadssektorn. Priset delas i år ut för femtonde gången i samband med CMB:s Ledarskapsdag den 25 april på Chalmers i Göteborg.

Guldhuset, diplom

Guldhuset stimulerar unga ledare att fortsätta utvecklas och bidrar till sektorns utveckling. De är goda ambassadörer för sina företag och förebilder för studenter. Målet är att nominera minst 30 unga ledare från norr till söder. Hjälp till att identifiera de bästa unga ledarna inom ditt företag, eller personer som ni har mött i projekt eller andra sammanhang.

I år slår juryn ett slag för förmågan att leda i gränsöverskridande samarbete. Du kan läsa mer om kriterierna här.

Guldhuset är instiftat av CMB och delas ut i samarbete med Byggherrarna, Tidningen Byggindustrin, Fastighetsägarna, Svenska Teknik&designföretagen samt Sveriges Byggindustrier.

Uppdaterad den