I november höll regeringens samverkansprogram Smarta Städer sitt fjärde möte. Vid mötet avrapporterades arbetet som gjorts i de olika arbetsgrupperna. Eva Schelin har lett en arbetsgrupp kring en digital samhällsbyggnadsprocess som nu är avslutad och har gett avtryck i form av flera satsningar från regeringen. Eva deltar nu i en nybildad arbetsgrupp "Bostad för alla", som hade sitt första möte hos IQ Samhällsbyggnad i förra veckan.

- Arbetsgruppen har fokus på hur bostäder för alla inkomstgrupper kan möjliggöras. Hur kan de med låga inkomster komma in på bostadsmarknaden i Sverige idag. Lösningarna kan till exempel vara finansiella eller tekniska och även behovet av regelförenklingar kommer att diskuteras. Det övergripande målet är social hållbarhet i staden, berättar Eva.

Läs mer om Smarta Städer

Uppdaterad den