Färgfabriken - byggnaden

Färgfabriken har sedan starten 1995 fungerat som en plattform för samtida kulturella uttryck med tonvikt på konst, arkitektur och stadsplanering. I flera av sina projekt och utställningar, både i Sverige och utomlands, har de utvecklat metoder med målet att undersöka och försöka förstå komplexiteten i vår föränderliga värld. Färgfabriken drivs av en vilja att spegla den heterogena och mångkulturella värld vi lever i.

Vi ställde några frågor till Anders Bergmark på Färgfabriken om hur de ser på sitt medlemskap. I sina svar beskriver Anders att de frågor och aktiviteter som bedrivs inom IQ Samhällsbyggnad har mycket gemensamt med de frågor som Färgfabriken jobbar med.

Anders Bergmark, Färgfabriken

– Det som är spännande och utmanande är att vi har lite olika perspektiv, IQ Samhällsbyggnad jobbar främst med perspektiv på forskning och stadsplanering, medan Färgfabriken ser på utvecklingen från konst-, kultur- och arkitekturperspektiv.

– Färgfabriken initierar och driver många idéprojekt som vi gärna skulle involvera IQ Samhällsbyggnad och medlemmarna i, säger Anders och ger exempel på några aktuella projekt.

Läs mer om Färgfabriken

Uppdaterad den