Registrering och frukostfika från kl. 9 och lunchmingel kl. 12–13 för de som vill. Mötet hålls på Open Lab, Valhallavägen 79, Stockholm-

Anmäl dig till dialogmötet här

Program

09:00-09:30 Registrering med kaffe och liten smörgås

09:30-09:35 Välkomna! Katarina Buhr, forskningssekreterare, Formas

09:35-10:00 Erik Westin, ordförande i IQ Samhällsbyggnads Framtids- och omvärldsutskott, berättar om idéskriften Är vi redo för en samhällsomvandling?

10:00-10:20 Katarina Buhr, Formas, informerar om utlysningen och besvarar frågor

10:20-10:40 Eva Persson från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet, som sedan 2009 har arbetat med att främja tvärvetenskapliga samarbeten över fakultetsgränserna, pratar om fallgropar och framgångsfaktorer.

10:45-11:35 Match-making-aktivitet som uppmuntrar nätverkande med andra potentiella sökande och tvärvetenskapliga partners.

11:40-12:00 Paneldiskussion om synteser med Formas, Energimyndigheten och Vinnova. Vad hoppas finansiärerna få ut av synteserna? Vad innebär det att ta fram en syntes av god kvalitet?

12:00-13:00 Mingellunch med wraps

Under mötet kommer du också få veta mer om OpenLab.

Mötet vänder sig främst till forskare. Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksamma vid universitet, högskola eller forskningsinstitut. Andra samhällsaktörer kan och får medverka i ansökningar, men det finns inga krav på medfinansiering.

Utlysningen som öppnar 14 december har två delar:

  • Synteser – Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att skapa hållbara samhällen?
  • Forskningsprojekt – Fokus på medborgare och aktörer i det hållbara samhällsbyggandet.


De projekt vi finansierar ska kombinera minst två vetenskapliga områden, antingen inom samma vetenskapliga disciplin eller från två olika vetenskapliga discipliner. Under mötet har du möjlighet att lära dig mer om utlysningen, lyssna på inspirerande talare och nätverka med andra potentiella sökande.

Här hittar du all information om utlysningen och om hur du söker

För dig som inte kan delta på plats kommer Formas att filma och webbsända evenemanget.

Uppdaterad den