Statens samordning av arbetet med hållbar stadsutveckling inleddes 2008 med Delegationen för hållbara städer, som sedan övergick till Plattformen för hållbar stadsutveckling 2014, där Tillväxtverket, Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket ingått.

Det nya uppdraget Rådet för hållbara städer sträcker sig till 2022 och ytterligare fem myndigheter deltar: Formas, Vinnova, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet och Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes. En representant som ska företräda kommunerna ska erbjudas att ingå i rådet. Till rådet kopplas även ett nätverk av experter.

Rådet ska fungera som ett nationellt forum för att stärka och genomföra regeringens politik för hållbara städer.

Björn Sundin, tidigare kommunalråd i Örebro, är utsedd till ordförande för Rådet för hållbara städer. Hans uppdrag blir att starta upp verksamheten och driva den under det första året. Boverket får i uppdrag att inrätta ett kansli som ska stödja rådet i arbetet.

Uppdaterad den