Den globala utlysningen har skapats av Belmont Forum och JPI Urban Europe för att samla olika typer av aktörer för att hitta nya innovativa lösningar till framtidsutmaningar kopplade till vatten, energi och livsmedel. Från Sverige finansierar Energimyndigheten och Formas utlysningen. I maj bjuds projekt som klarat den första bedömningen in för att lämna in fullständig ansökan i september.

Läs mer på utlysningens webbplats

Uppdaterad den