Aktörer som ingår i Testbädd Malmfälten

IQ Samhällsbyggnad är facilicator och moderator för "Testbädd Malmfälten". Projektet ska ge Gällivare kommun och Kiruna kommun bästa möjliga förutsättningar att genomföra det omfattande nybyggnadsbehov som stadsomvandlingarna i de två städerna innebär. Testbädden ska ge möjlighet att pröva nya regelverk, tekniker, samarbetsformer, affärsmodeller och processer som kan underlätta i stadsomvandlingarna.

Nyligen hölls den första workshoppen för de 14 aktörer som ingår i projektet på IQ Samhällsbyggnads kansli. Syftet var att få en samsyn kring förväntningar på projektet, diskutera hinder och möjligheter för en lyckad stadsomvandling samt hitta konkreta arbetsformer och aktiviteter.

– Efter vår första workshop är det tydligt att vi vill arbeta tillsammans, och vi har börjat hitta några knäckfrågor som behöver lösas för ett lyckat testbäddsprojekt. Nästa steg för projektet är att fortsätta arbetet på plats i Malmfälten. Det är också viktigt att vi håller en nära relation till regeringskansliet och spelar in våra förslag dit. Vi kommer därför att kalla till ett möte på plats för alla inblandade aktörer tillsammans med bostadsminister Peter Eriksson och statssekreterare Alf Karlsson, säger Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad.

Uppdaterad den