Projekten består av förstudier och planering för en mer hållbar resursanvändning. Bland annat finns nytänkande lösningar inom energiförsörjning, transporter, klimatanpassning och effektivare vattenanvändning. I ett av de projekt som fått pengar ska en unik detaljplan tas fram för att främja hållbart resande i ett bostadsområde. De boende ska få möjlighet till en bilfri vardag genom gemensam användning av miljövänliga transportmedel. Ett annat projekt handlar om hur man kan odla grönsaker miljövänligt och resurseffektivt i staden, året om.

Flera av IQ Samhällsbyggnads medlemmar finns bland de beviljade projekten, bland annat RISE, Statens fastighetsverk och Theory Into Practice.

Läs mer om vilka de beviljade projekten på Naturvårdsverkets webbplats

Om stödet till stadsinnovationer

Städerna växer i snabb takt och behovet av innovativa lösningar är stor för att stadsutvecklingen ska bli hållbar. Därför satsar på stöd till förstudier och projekteringar som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. Totalt 68 miljoner kronor utlyses 2016–2019 av Naturvårdsverket i samverkan med Boverket och Energimyndigheten. Nästa utlysning för stadsinnovationer är våren 2018.

Uppdaterad den