Från vänster Maja Westman, Magnus Björkman, Anna Sundman, Karin Kjellson och Daniel Andersson.
Från vänster Maja Westman, Magnus Björkman, Anna Sundman, Karin Kjellson och Daniel Andersson.

Varför har ni valt att komma med som medlemmar i IQ Samhällsbyggnad?

– Att göra något som inte gjorts förut är svårare än att repetera kända lösningar. Speciellt inom samhällsbyggnad, där det handlar om många intressenter, stora investeringar och långa tidsperspektiv. Hur kan vi arbeta medvetet för förändring, och genom arkitektur och stadsbyggnad testa hållbara lösningar som inte testats tidigare? Den frågan var startskottet för vår verksamhet TIP, Theory Into Practice. En del av svaret är att det krävs samverkan och strategiska satsningar på innovation. IQ Samhällsbyggnad utgör en unik plattform som kan hjälpa oss att lyckas.

Vad hoppas ni kunna tillföra i IQ Samhällsbyggnad genom ert medlemskap?

Theory Into Practice är ett av de minsta medlemsföretagen i IQ Samhällsbyggnad. Samtidigt rankas vi av Sveriges Arkitekter som ett av landets största företag inom arkitekturforskning och innovation. Vi kommer bidra med den lilla aktörens perspektiv och framför allt bevaka hur forskning kan nyttiggöras och bli verklighet genom arkitektur och stadsbyggnad. Vi vill också dela med oss av vår verksamhetsmodell och våra metoder. Förhoppningsvis kan vi inspirera andra att våga satsa på innovation!

Theory Into Practices webbplats

Uppdaterad den