Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Projekten förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik. De ska även på ett tydligt sätt adressera genus eller andra kritiska perspektiv. Forskningen bör involvera aktörer som medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att bidra till nytänkande och genomslag inom området. Utlysningen stänger den 16 januari 2016.

Läs mer om utlysningen.

Dialogmöte

Fredagen den 17 november, under Orionteaterns tak, bjuder forskningsrådet Formas forskare och andra aktörer att inspireras och mötas kring utlysningen Forskning för en social bostadspolitik. Hur kan forskning för en socialt hållbar bostadspolitik ske i samverkan?

Förmiddagen innehåller upplevelser utöver det vanliga, bland annat improviserad inspiration med skådespelaren Helena Lindegren på utlysningens tema. Helena spelar i den aktuella och prisade föreställningen Hålet på Orionteatern. På programmet finns också kontaktskapande aktiviteter för att sammanföra möjliga samverkansparter och en frågestund om utlysningen och om hur ansökan går till.

Vill du berätta om och testa din projektidé på dialogmötet? Skicka i så fall in en kort beskrivning av din idé till emma.holmqvist@formas.se. Formas kommer att välja ut några idéer från forskare eller andra aktörer som får chansen att göra en kort presentation.

Läs mer om dialogmötet

Uppdaterad den