Bostad 2.0 kommer resultera i ett antal forskningsprojekt med utgångspunkt i en öppen bostadsmarknad för alla. Tillsammans med fleraaktörer på bostadsmarknaden, ska KTH arbeta med att identifiera och prioritera flera områden för fördjupade analyser av bostadsmarknadens funktion.

Forskningsprogrammet startar nu under hösten 2017 och pågår till och med våren 2021.

Projekten kommer att bedrivas inom åtta områden:

  • Värdeskapande stadsbyggande
  • Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
  • Alternativa redovisningsregler
  • Analyser av lokala bostadsmarknader
  • Utveckling av hyresrätten som tjänst
  • Jämförelse mellan upplåtelseformerna
  • Incitamentsstrukturer på olika lokala byggmarknader
  • Företags- och samhällsekonomiska kalkyler i historiskt perspektiv och framåt

Bland de företag som ingår i samarbetet finns AB Familjebostäder i Stockholm, Einar Mattsson AB, Fastighets AB LE Lundberg, Helsingborgshem AB, HSB Riksförbund, Hyresgästernas Riksförbud, JM AB, MKB Fastighets AB, NCC AB, OBOS Sverige AB, Rikshem AB, SABO, Skanska AB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, Stockholmshem AB, Stockholms. Stadshus AB, Svenska Bostäder AB, Sveriges Byggindustrier, Wallenstam AB, Veidekke AB och Willhem AB.

Läs mer på KTHs webbplats

Uppdaterad den