Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Kommittén för modernare byggregler (N 2017:05). Boverket bör även samråda med relevanta branschaktörer, kommuner och myndigheter.

Boverkets förslag ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 januari 2018.

Läs hela uppdraget

Uppdaterad den