De strategiska innovationsagendorna har varit en del i Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden och legat till grund för 17 strategiska innovationsprogram. Smart Built Environment, som samordnas av IQ Samhällsbyggnad, är ett av de 17 programmen. Utgångspunkten för satsningen har varit att möta viktiga samhällsutmaningar, skapa tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft.
På uppdrag av myndigheterna har Sweco nu genomfört en kartläggning av de strategiska innovationsagendor som myndigheterna finansierat. Läs kartläggningsrapporten av de strategiska innovationsagendorna.
Uppdaterad den