Förutom akademiker och erfarna forskare behöver även EU-kommissionen specialister från näringslivet och personer med stor kännedom om innovation. De olika delarna av Horisont 2020 omfattar en rad aktiviteter inom olika områden som: naturvetenskap, teknik, nya material, hälsa, innovation, samhällsvetenskap, humaniora, etik, genus, kommunikation, projektledning etc och experter behövs för samtliga områden.

Om du är intresserad av att bli expertutvärderare kan du registrera din ansökan online via EU-kommissionens ansökningsportal Participant Portal. Ansökningar tas emot kontinuerligt och är öppen för alla oavsett nationalitet men du bör ha bred kompetens inom forskning och innovation.

Uppdaterad den