Årets upplaga av Almedalsveckan bjöd på över 4 000 olika evenemang. Många av dessa handlade om hållbarhet och ett genomgående tema var Agenda 2030 och de 17 globala utvecklingsmålen. Byggande, bostadspolitik, kompetensbrist, digitalisering och cirkulär ekonomi var andra heta ämnen som diskuterades och debatterades i Visby.

Snabbaste byggtakten sedan 60-talet – vad kommer vi att ångra?

Panelen bestod av Jimmy Bengtsson, vd Veidekke Sverige, Linus Johansson, vvd Stockholmshem, Anna Sander, huvudprojektledare Rosendal, Uppsala kommun, och Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH.

På tisdag förmiddag höll IQ Samhällsbyggnad ett mer än fullsatt seminarium på Teaterskeppet med titeln Snabbaste byggtakten sedan 60-talet – vad kommer vi att ångra?. Under ledning av moderator Helena Blomquist diskuterade en panel kring hur den nuvarande bostadskrisen snabbt ska kunna lösas samtidigt som vi skapar långsiktigt hållbara miljöer? Vad kommer vi att ångra att vi inte tog hänsyn till när vi längre fram tittar i backspegeln?

IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin inledde med att ta utgångspunkt i IQ Samhällsbyggnads nya vision – IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande – och att det nu finns mycket pengar till FoI inom samhällsbyggandet samtidigt som vi befinner oss i en tid av stora utmaningar och snabba förändringar. Några teman som lyftes under seminariet var behovet av att ta tillvara och lära sig av de erfarenheter som man gör under byggprojekt, att bostadsbyggande och infrastruktur måste hänga ihop, att det finns risker med förtätning och att om man bygger ur barnens perspektiv blir det oftast bra.

Flera branschtidningar skrev om seminariet:

Många paneler för IQ Samhällsbyggnad

Digitalisering var ett hett ämne under Almedalsveckan och diskuterades på många seminarier. Amy Olsson Rader och Olle Samuelson var efterfrågade som panel- och workshopdeltagare under veckan.

Intensiva diskussioner och skilda åsikter när testbäddsportalen diskuterades. I panelen tillsammans med Olle Samuelsson, Pia Sandvik, VD, RISE, Östen Ekengren, vice VD, IVL, Petra Dalunde, Programchef, Urban ICT Arena, Saga Hellberg, Branschutvecklare, Byggherrarna och Thomas Sundén, VD och projektledare, Sustainable Innovation.

Olle Samuelson deltog till exempel i panelen när Tengbom diskuterade om Artificiell Intelligens och industriell produktion är lösningen på arkitektbranschens utmaningar, i Arkitekturträdgården. Han deltog också i panelen när ett av Smart Built Environments projekt "Testbäddsportalen" presenterades och diskuterades.

Amy Rader Olsson deltog bland annat på ett seminarium där temat var hur utvecklingen av smarta städer kan bidra till Sveriges klimatmål. Seminariet arrangerades av det strategiska innovationsprogrammet Smarta Hållbara städer, som under seminariet lanserade sitt nya namn Viable cities.

Storytelling behövs för att få unga att förstå vilken häftig sektor samhällsbyggnad är säger Eva Schelin i paneldiskussion om kompetensbrist.

Eva Schelin diskuterade kompetensbristen på Västsvenska Arenan där Platzer arrangerade ett seminarium med rubriken Eftertraktad kompetens – vem ska utveckla framtidens städer?. Hon framhöll hur viktigt det är att vi förändrar bilden av vår sektor för att locka unga människor. Man ska inte söka sig till sektorn för att ”det behövs ingenjörer” utan för att man vill ha ett spännande jobb där man utvecklar framtidens samhälle.

Katarina Schylberg deltog i panelen på ett seminarium som arrangerades av SLU som handlade om hur ska vi tänka om och tänka nytt kring hur våra städer kan formas i framtiden samt vilken roll landskapsarkitekten kan och bör ta.

Vad tar vi med oss från Almedalen?

För en organisation som IQ Samhällsbyggnad är Almedalsveckan ett viktigt forum, dels som en arena där vi kan lyfta och diskutera för oss viktiga frågor, dels som en mötesplats där vi träffar makthavare, medlemmar, potentiella medlemmar och samarbetspartners från hela sektorn och närliggande sektorer. Vi kommer tillbaka till kansliet med ny kunskap, nya infallsvinklar, nya kontakter, fördjupade relationer, nya insikter och massor med goda idéer. Vi samlar dessutom på oss namn på bra föredragshållare, duktiga moderatorer, aktuella ämnen och spännande format på seminarier.

Landskapsarkitekter får nya möjligheter och utmaningar i den nya digitala eran konstaterar Katarina Schylberg på SLU-seminarium.
Amy Olsson Rader pratar tillsammans med programchef Olga Kordas om hur Smart Built Environment och Viable Cities kan samarbeta.
Uppdaterad den