Nationella forskningsprogram

Regeringen har i forskningspropositionen 2016 inrättat sex nationella forskningsprogram. Formas ansvarar för tre av dessa – Klimat, Hållbart samhällsbyggande och Livsmedel. Alla program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. De nationella forskningsprogrammen ska bygga på en gemensam nationell forskningsagenda för respektive område.

Alla program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.

– Tillväxtanalys studie ska kartlägga och analysera goda erfarenheter inom området och lyfta fram viktiga faktorer att beakta vid utformning och genomförande av denna typ av forskningsprogram. Vi studerar utvalda länder, men också transnationella program som EU:s joint programming initiatives, säger Enrico Deiaco, avdelningschef på Tillväxtanalys.

Uppdraget utförs i nära samarbete med Formas som ansvarar för tre program, inom klimat, hållbart samhällsbyggande och livsmedel. Forte och Vetenskapsrådet som ansvarar för de övriga fyra programmen kommer även de att knytas till arbetet.

– Nationella forskningsprogram av detta slag har inte tidigare förekommit i Sverige. Däremot finns det erfarenheter från liknande satsningar i andra länder. Det är viktigt att vi drar lärdom av internationella erfarenheter i vårt arbete med forskningsprogrammen, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.

Studien kommer att vara färdig i slutet av 2017.

tudien kommer att vara färdig i slutet av 2017
tudien kommer att vara färdig i slutet av 2017
tudien kommer att vara färdig i slutet av 2017
Uppdaterad den