På lanseringen i Stockholm presenterade utskottets ordförande Erik Westin arbetet och idéskriftens innehåll innan deltagarna fick chansen att tycka till om innehållet i ett open space-format. Efter det delade Åsa Minoz (ModigMinoz), Måns Elander (Bonava), Petra Dalunde, (Urban ICT Arena, Kista Science City) med sig av sina tankar om idéskriften.

Erik Westin presenterade arbetet med idéskriften och resultatet.

– Det känns väldigt kul och inspirerande att få presentera idéskriften som vi arbetat med under lång tid genom spännande diskussioner och genom att ta oss an frågorna, dels i grupp men även genom att ta intryck utifrån säger Erik Westin.

IQ Samhällsbyggnad Omvärlds- och framtidsutskott har under ett antal möten 2016 och 2017 utforskat och diskuterat trender som samhällsbyggnadssektorn bör ha särskild uppmärksamhet på. Idéskriften är resultatet av utskottets arbete. Under arbetets gång såg utskottet att det fanns ett behov av att komplettera en traditionell trendanalys med något som fångar upp svagare signaler och osäkra trender.

Open space-delen inbjöd till reflektioner om idéskriften.

Idéskriften inleds därför med en beskrivning av fyra normskiften som påverkar samhället, ofta i konflikt med existerande strukturer och värderingar. I skriften beskrivs även sex trender, som utskottet identifierat som viktiga att söka fördjupad kunskap om och förstå konsekvenserna av.

Uppdaterad den