"2001–2003 var senast det begav sig på KTH med vad man i dag kallar Bostad 1.0. Ett antal doktorer, 28 rapporter samt publicerade artiklar blev resultatet. Dagens bostadsmarknad ser dock väldigt annorlunda ut och därför känner man att det är dags för ett omtag på bostadsforskningen och lanserar bostad 2.0.

Det var förra sommaren som Stellan Lundström, professor emeritus i fastighetsekonomi på KTH, började skissa på projektet som handlar om en bredare ansats när det gäller bostadsforskningen på KTH."

- Marknaden har förändrats ganska radikalt. Man skulle kunna säga att det inte finns någon bostadspolitik i dag och sedan ett antal år, det vill säga att det finns ingen som tar ett helhetsgrepp på bostadsmarknaden och det är vår ambition i det här projektet att vara heltäckande, säger Stellan Lundström i artikeln.

Projektet kommer att omfatta åtta områden som alla har en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

  • Värdeskapande stadsbyggande
  • Hållbara lösningar
  • Finansiering och risk
  • Rörlighet på bostadsmarknaden
  • Utveckling av hyresrätten
  • Transparens inom bostadsmarknaden
  • Plan- och byggprocessen
  • Miljonprogrammet

"Projektets totala budget omfattar 4 miljoner kronor per år i fyra år. Initialt bygger finansieringen på ”crowd funding”. Hittills har man fått positiva besked från tolv företag och alla de stora intresseorganisationerna är med."

Läs hela artikeln

Uppdaterad den