Digitaliseringen av samhället går oerhört fort och i takt med globalisering och urbanisering ses öppna data som en av våra viktigaste råvaror. Öppna data kallas information från offentlig sektor som är tillgänglig att använda för vem som helst, utan andra krav än källhängivelse och vidarelicensiering. Ökat användande av öppna data kan bidra till fler innovativa idéer och till ökad transparens i offentliga verksamheter och generera samhällsnytta för medborgare och företag.

Om Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Johanneberg Science Park är medlem i IQ Samhällsbyggnad.

Alla länder som deltar i SCORE kommer att utveckla en testbädd som också är öppen för andra aktörer att delta i. Johanneberg Science Park leder arbetet kring implementering av resultat och lösningar i de olika ländernas testbäddar. Det gör att ett internationellt ekosystem av kunskapsutbyte utvecklas, vilket bidrar till att utveckla hur öppna data kan användas och skapa arbetstillfällen både i Sverige och internationellt.

Att dela data i SCORE-projektet förväntas leda till kraftigt reducerat biltrafikflöde och reducerade koldioxidutsläpp. Tillsammans har dessa nio städer den samlade expertisen och kunskapen som behövs, som de inte skulle kunna få på var sitt håll. I SCORE slår städerna samman sina resurser för att skapa samhällsnytta tillsammans.

Läs mer om projektet

Fakta:

Interreg-projekt North Sea Region
Total budget: 25 000 000 SEK
Göteborgs budget: 5 200 000 SEK
Projektstart: 2018- 2022
Parter: Amsterdam City (projektledare), Bradford, Hamburg, Bergen, Göteborg, Aberdeen, Aarhus, Ghent, Dordrecht, University of Aarhus, University of Bradford, Amsterdam Data Science.
Göteborg; Johanneberg Science Park i samarbete med Göteborgs Stad (Stadsledningskontoret, Konsument- och medborgarservice, Stadsbyggnadskontoret)

Uppdaterad den