Klimatet är en av mänsklighetens största utmaningar och Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Städerna behöver få bättre förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovationer skapas.

– Ökad forskning och innovation är avgörande för att möta alla de utmaningar som samhället står inför. De två nationella forskningsprogrammen kompletterar och breddar Formas nuvarande satsningar och kommer att knyta forskningen inom områdena närmare användarna, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

De nationella forskningsprogrammen kan omfatta hela kedjan från forskning, innovation och teknikutveckling till demonstration, marknadsintroduktion och spridning. Forskningsprogrammet om klimat ska finansiera både inomvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning. Det ska fokusera på att öka kunskapen och skapa lösningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle, klimatanpassning och att nå målsättningarna inom Parisavtalet och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Forskningsprogrammet om hållbar samhällsutveckling ska ha en bred, tvärvetenskaplig prägel med stark koppling till behoven hos användarna av forskningsresultaten. Det ska även ha ett internationellt perspektiv.

– Vi är världsledande på många områden inom klimat- och miljöforskningen men vi behöver mer kunskap. En viktig del kommer vara att tillgängliggöra forskningen som redan finns så den når fram till olika samhällsaktörer och beslutsfattare, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdaterad den