BonaCordi AB – Drivs av Elisabeth Argus, projektledare för "Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov" inom Smart Built Environment.

Gabrielii Development AB – Drivs av Kristina Gabrielii som tidigare satt med i IQ Samhällsbyggnads styrelse som representant för Peab.

E.on – Har ett givet samarbete med IQ Samhällsbyggnad genom att Mattias Örtenvik, Sustainable city-chef, sitter med i E2B2:s programråd.

Läs mer om hur din organisation blir medlem i IQ Samhällsbyggnad och vilka samarbeten det möjliggör. Ta också gärna del av listan över våra medlemmar!

Uppdaterad den